Oświetlenie marki IDL Italia

Oświetlenie IDl Italia

Kontakt

Pn-Pt: 9:00 - 18:00

Sob: 10:00 - 14:00

Nd: 10:00 - 14:00


M: +48 604 553 104


E: meble@artitalia.pl

 

Polityka prywatności
Polityka prywatności

 

Szanowny Użytkowniku,

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych poniżej przekazujemy Ci informacje o tym w jaki sposób Artecco, będąca operatorem katalogu mebli w domenie www.artitalia.pl, przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest Artecco z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilska 68/6.

 

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez www.artitalia.pl

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez www.artitalia.pl, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email meble@artitalia.pl.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie www.artitalia.pl przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z www.artitalia.pl;

 • umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;

 • umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach Artecco;

 • umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;

 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług

 • świadczonych w ramach Artecco;

 • zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;

 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;

 • kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;

 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w

celach:

 

 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej www.artitalia.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;

 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem hostingu www.artitalia.pl;

 • prowadzenia działań marketingowych własnych usług;

 • zapewnienia obsługi usług płatniczych;

 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,

 

www.artitalia.pl jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów

 • zapisywania danych w plikach cookies;

 • gromadzenia danych ze strony www.artitalia.pl

 

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.Czy musisz podać www.artitalia.pl swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec www.artitalia.pl?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez www.artitalia.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający www.artitalia.pl sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne www.artitalia.pl, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie www.artitalia.pl są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Komu www.artitalia.pl udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe (adres dostawy mebli, telefon kontaktowy, imię i nazwisko) przekazywane są tylko i wyłącznie firmie transportowej w celu wykonania usługi dostawy zamówionych przez Ciebie mebliJaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

www.artitalia.pl przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych www.artitalia.pl przekazuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane państwom trzecim i organizacją międzynarodowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl